Nungjeen.com หนังจีนดอทคอม หนังจีนออนไลน์ หนังจีนชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ดูที่นี่

หนังจีนดอทคอม หนังจีนออนไลน์ หนังจีนชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ดูที่นี่

Loading...

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ (จุ้ยหลิงหลง) Lost Love In Time [1-56 จบ] 195.99K

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ (จุ้ยหลิงหลง) Lost Love In Time [1-56 จบ]

ดูหนังเรื่อง อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ (จุ้ยหลิงหลง) Lost Love In Time [1-56 จบ]

เฟิ่งชิงเฉิงเป็นแม่มดแห่งหอหมิงยี มีหน้าที่ปกป้องราชวงศ์
หยวนหลิง องค์ชาย 4 แห่งแคว้นเว่ยตะวันตก ซึ่งปกครองอาณาจักรในยุคราชวงศ์เหนือใต้
หยวนจ้าน องค์ชาย 7 คู่แข่งของหยวนหลิงทั้งด้านอำนาจและความรัก
หลังจากเฟิ่งชิงเฉิงได้รู้จักกับองค์ชายหยวนหลิงก็เกิดความประทับใจในความสามารถ จนเกิดเป็นความรัก แต่ก็ต้องหักห้ามใจเพื่อให้องค์ชายหยวนหลิงสามารถขึ้นครองอำนาจตามสิทธิ์โดยชอบธรรม

แม้ว่าเฟิงชิงเฉิงจะทุ่มเทให้กับอาณาจักรแค่ไหน เหล่าสภาก็ยังคงไม่เห็นชอบที่จะให้องค์ชายหยวนหลิงแต่งงานกับเฟิงชิงเฉิงเพราะนางเป็นแม่มดที่มีเวทย์มนตร์ดำ

ในวันแต่งงานขององค์ชายหยวนหลิง องค์ชายหยวนจ้านก่อกบฏ แต่ชิงเฉิงก็ใช้พลังจัดการรีเซตทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด และแก้ไขให้พี่น้องเข้าใจกันและทำให้ดินแดนกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

Loading...


พากย์ไทย

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 01

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 02

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 03

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 04

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 05

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 06

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 07

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 08

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 09

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 10

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 11

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 12

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 13

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 14

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 15

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 16

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 17

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 18

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 19

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 20

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 21

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 22

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 23

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 24

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 25

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 26

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 27

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 28

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 29

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 30

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 31

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 32

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 33

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 34

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 35

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 36

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 37

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 38

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 39

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 40

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 41

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 42

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 43

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 44

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 45

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 46

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 47

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 48

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 49

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 50

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 51

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 52

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 53

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 54

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 55

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ ตอน 56

 

ซับไทย

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 01

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 02

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 03

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 04

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 05

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 06

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 07

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 08

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 09

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 10

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 11

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 12

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 13

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 14

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 15

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 16

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 17

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 18

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 19

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 20

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 21

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 22

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 23

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 24

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 25

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 26

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 27

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 28

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 29

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 30

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 31

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 32

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 33

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 34

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 35

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 36

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 37

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 38

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 39

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 40

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 41

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 42

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 43

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 44

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 45

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 46

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 47

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 48

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 49

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 50

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 51

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 52

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 53

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 54

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 55

[ซับไทย]จุ้ยหลิงหลง Lost Love In Time ตอน 56


ระบุตอนที่เสียด้วย

Loading...

ป้ายกำกับ

อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ | จุ้ยหลิงหลง | Lost Love In Time | หนังจีนดอทคอม | nungjeen.com | หนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนออนไลน์ | ซับไทย/บรรยายไทย | ปี 2011 - 2020 | พากย์ไทย |

Loading...

Loading...

แฟนเพจ

โฆษณา

Loading...

สมาชิก
มาแรงรอบ 7 วัน
เปาบุ้นจิ้น
เปาบุ้นจิ้น
แม้เวลาผ่านมาเป็นเวลานานซีรีส์จีนสุดฮอตชุดนี้ยังอย
168.81K
หลางหยาป่าง Nirvana in fire [1-54 จบ]
หลางหยาป่าง Nirvana in fire [1-54 จบ]
สร้างจากนวนิยายชื่อดัง สมัยราชวงศ์เหลียง  เหม
145.92K
ทะลุเวลาหาสามก๊ก Three Kingdoms RPG [1-24 จบ]
ทะลุเวลาหาสามก๊ก Three Kingdoms RPG [1-24 จบ]
ทะลุเวลาหาสามก๊ก Three Kingdoms RPG เป็นผลงานการกำ
100.47K
อภินิหารมังกรกู้บัลลังก์ Whatever It Takes 2003 [1-20 จบ]
อภินิหารมังกรกู้บัลลังก์ Whatever It Takes 2003 [1-20 จบ]
เรื่องราวของแผ่นดินถังเกาจง ที่เกิดกลียุค ประชาชนเ
7.68K
โอ้ว! ฝ่าบาทของข้า Oh! My Emperor [1-42 จบ]
โอ้ว! ฝ่าบาทของข้า Oh! My Emperor [1-42 จบ]
หลัวเฟยเฟย เด็กสาวศตวรรษที่21เกิดอุบัติเหตุทางรถยน
2.1K
หลางหยาป่าง 2 สายลมพัด ณ ฉางหลิน Nirvana in Fire 2 The Wind Blows in Chang Lin [1-50 จบ]
หลางหยาป่าง 2 สายลมพัด ณ ฉางหลิน Nirvana in Fire 2 The Wind Blows in Chang Lin [1-50 จบ]
เรื่องราวของภาคนี้ จะเป็นเรื่องหลังจากภาคแรกไป 50
947
ยอดบัณฑิต ถังไป่หู่  In the eye of the beholder [1-20 จบ]
ยอดบัณฑิต ถังไป่หู่ In the eye of the beholder [1-20 จบ]
ถังไป่หู่ หรือ ถังเอี๋ยน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 นักปราชญ์
662