Nungjeen.com หนังจีนดอทคอม หนังจีนออนไลน์ หนังจีนชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ดูที่นี่

หนังจีนดอทคอม หนังจีนออนไลน์ หนังจีนชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ดูที่นี่

Loading...

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า 8.89K

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า

ดูหนังเรื่อง ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า

 ไซอิ๋ว เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ที่กล่าวขานและรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งถ่ายทอดผ่านพระถังซำจั๋งและลูกศิษย์ ได้แก่ ซึงหงอคง ตือโป๊ยก่ายและซัวเจ๋ง ทั้งสี่ได้เดินทางไปชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ รวมทั้งบรรดาเหล่าภูตผีปิศาจ แต่ทว่าทุกครั้งก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดี

 

Loading...


ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 01

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 02

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 03

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 04

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 05

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 06

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 07

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 08

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 09

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 10

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 11

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 12

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 13

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 14

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 15

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 16

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 17

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 18

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 19

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 20

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 21

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 22

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 23

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 24

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 25

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 26

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 27

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 28

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 29

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 30

 

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 01

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 02

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 03

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 04

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 05

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 06

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 07

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 08

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 09

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 10

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 11

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 12

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 13

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 14

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 15

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 16

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 17

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 18

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 19

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 20

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 21

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 22

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 23

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 24

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 25

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 26

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 27

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 28

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 29

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 30

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 31

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 32

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 33

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 34

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 35

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 36

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 37

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 38

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 39

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 40

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 41

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 42

 


ระบุตอนที่เสียด้วย

Loading...

ป้ายกำกับ

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า | Journey to The West | ไซอิ๋ว | หนังจีนดอทคอม | nungjeen.com | หนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนออนไลน์ | พากย์ไทย | ปี 1991 - 2000 |

Loading...

Loading...

แฟนเพจ

โฆษณา

Loading...

สมาชิก
มาแรงรอบ 7 วัน
ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl [1-90 จบ]
ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl [1-90 จบ]
The Legend of Dragon Pearl เป็นเรื่องราวความรักโรแ
818