หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรีย์ไต้หวัน ซีรีย์จีน

หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรีย์ไต้หวัน ซีรีย์จีน

Loading...

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า 15.35K

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า

ดูหนังเรื่อง ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า

 ไซอิ๋ว เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ที่กล่าวขานและรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งถ่ายทอดผ่านพระถังซำจั๋งและลูกศิษย์ ได้แก่ ซึงหงอคง ตือโป๊ยก่ายและซัวเจ๋ง ทั้งสี่ได้เดินทางไปชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ รวมทั้งบรรดาเหล่าภูตผีปิศาจ แต่ทว่าทุกครั้งก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดี

 

Loading...


ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 01

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 02

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 03

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 04

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 05

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 06

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 07

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 08

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 09

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 10

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 11

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 12

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 13

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 14

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 15

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 16

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 17

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 18

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 19

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 20

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 21

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 22

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 23

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 24

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 25

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 26

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 27

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 28

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 29

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 30

 

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 01

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 02

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 03

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 04

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 05

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 06

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 07

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 08

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 09

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 10

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 11

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 12

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 13

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 14

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 15

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 16

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 17

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 18

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 19

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 20

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 21

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 22

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 23

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 24

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 25

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 26

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 27

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 28

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 29

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 30

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 31

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 32

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 33

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 34

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 35

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 36

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 37

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 38

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 39

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 40

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 41

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 42

 


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า | Journey to The West | ไซอิ๋ว | หนังจีนดอทคอม | nungjeen.com | หนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนออนไลน์ | พากย์ไทย | ปี 1991 - 2000 |

แฟนเพจ

โฆษณา

Loading...

มาแรงรอบ 7 วัน
เปาบุ้นจิ้น
เปาบุ้นจิ้น
แม้เวลาผ่านมาเป็นเวลานานซีรีส์จีนสุดฮอตชุดนี้ยังอย
268.68K
จูเซียน กระบี่เทพสังหาร Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI [1-73 จบ]
จูเซียน กระบี่เทพสังหาร Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI [1-73 จบ]
ดัดแปลงเนื้อหามาจากนิยายและเกมส์ออนไลน์ แนวอภินิหา
205.8K
Boss & Me ขุนให้อ้วนแล้วชวนมารัก [1-33 จบ]
Boss & Me ขุนให้อ้วนแล้วชวนมารัก [1-33 จบ]
เรื่องราวความรักระหว่างพนักงานระดับล่างสุดของบริษั
74.49K
เดชคัมภีร์เทวดา(กระบี่เย้ยยุทธจักร) 1996 [1-28 จบ]
เดชคัมภีร์เทวดา(กระบี่เย้ยยุทธจักร) 1996 [1-28 จบ]
กระบี่เย้ยยุทธจักร เป็นเรื่องราวการแย่งชิงความเป็น
33.72K
ขบวนการเปาเปียว [1-32 จบ]
ขบวนการเปาเปียว [1-32 จบ]
ภาค 1 ตอน ตุ๊กตามรกต     สำนักคุ้ม
11.51K
มังกรหยก 2003 [1-14 จบ]
มังกรหยก 2003 [1-14 จบ]
ก๊วยเชาเทียน และเอี้ยทิซิม สองพี่น้อง ได้คบหากับปร
4.55K
สามก๊ก  Three Kingdoms 2010
สามก๊ก Three Kingdoms 2010
เมืองหลวงฉางอัน ตั๋งโต๊ะเข้าเมืองหลวงสร้างความหายน
3.06K
Ashes of love มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง
Ashes of love มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง
จิ่นมี่ เทพสาวไร้เดียงสาถูกมารดาผู้เป็นเทพบุปผาซ่อ
953